تشخيص اشتباه پزشک و فوت نگار اقليما

تشخیص اشتباه پزشکان خلیج فارس بوشهر جان یک دختر را گرفت

باز هم تشخیص اشتباه پزشکان خلیج فارس بوشهر جان یک دختر را گرفت
خطای پزشک تنها دریافت زیر میزی نیست. گاهی از زیر میز فراتر رفته و تعیین مرگ و زندگی بیمار تبدیل می شود. گاهی اوقات با تجویز غلط دارو برای بیمار می توانند نسخه مرگ او را امضا و مهر کنند. چنانکه دختری ۱۷ساله گل عسل چت سرنوشتش با این خطای پزشکی گره خورد و با مصرف دارویی غلط از ادامه حیات بازماند.
فقط بخاطر اینکه دستش درد بوده
و اشتباهی سوزن زدن و کبدش از کار افتاده حتی با انتقال دادن به شیراز هم کاری نتونستن براش انجام بدن
روحش شاد

این پیام خود دختره قبل از انتقال به شیراز تو گروه مدرسه گذاشته واقعا افسوس داره

برای شادی روح نگار اقلیما صلواتی ختم کنید و با هم در غم و اندوه خانواده و بستگان عزیزش شریک باشیم

عسل چت,چت,چت روم,نازی چت,چت فارسی,ناز چت,چتروم,چت شلوغ,نازچت,چت روم فارسی,چت ناز,چت عسل,عسل ناز چت,شلوغ چت,چت روم عسل,باران چت,چت باران,عسل چت اصلی